caverned خرمشهر کودکان نوجوانان شهرستان دزفول

caverned: خرمشهر کودکان نوجوانان شهرستان دزفول آبادان سالروز آزاد سازی خرمهر برنامه های کانون قصه گویی

گت بلاگز اخبار اجتماعی مهاجرت مغزها به دانش آموزان رسید

مهاجرت نخبگان ایرانی نه تنها معکوس نشده، بلکه ابعاد تازه تری پیدا کرده و آن هم سرایت این پدیده به مقطع دانش آموزی است که باعث گسترده شدن دایره خروج استعداد های

مهاجرت مغزها به دانش آموزان رسید

مهاجرت مغزها به دانش آموزان رسید

عبارات مهم : آموزش

مهاجرت نخبگان ایرانی نه تنها معکوس نشده، بلکه ابعاد تازه تری پیدا کرده و آن هم سرایت این پدیده به مقطع دانش آموزی است که باعث گسترده شدن دایره خروج استعداد های برتر ایرانی به خارج از کشور شده است است

مهاجرت مغزها به دانش آموزان رسید

چنانچه این روند ادامه پیدا کند ،علاوه بر هدر رفتن هزینه هایی که طی سال های تحصیل جهت آموزش و تربیت این افراد صرف شده است هست، در عین حال می تواند ظرف چند سال آینده کشور را با بحران کمبود نیروی انسانی متخصص وماهر که یکی از اساسی ترین شاخص های توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود ،مواجه کند .

هرچند متاسفانه چند سالی است که آمار دقیق وشفافی از میزان خروج نخبگان به خارج از کشور ارائه نمی شود، ولی آمارهای سال های گذشته نشان می دهدکه ۶۲ درصد از دانش آموزان مدال آور المپیادهای علمی کشور عزیزمان ایران به خارج از کشور و عمدتا به کشور های توسعه یافته دنیا ؛ چون آمریکا و کانادا مهاجرت می کنند و این یک ترساندن جدی جهت کشور محسوب می شود، تهدیدی که به جای کتمان شدن از سوی مسئولان بایدمبنای برنامه ریزی هاو تصمیم گیری های تازه در این حوزه قرار گیرد .

مهاجرت نخبگان ایرانی نه تنها معکوس نشده، بلکه ابعاد تازه تری پیدا کرده و آن هم سرایت این پدیده به مقطع دانش آموزی است که باعث گسترده شدن دایره خروج استعداد های

رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی معاون وزیر آموزش وپرورش با اشاره به سرایت پدیده مهاجرت نخبگان از دانشجویی به دانش آموزی می گوید : یکی از پرسشها دلواپس کننده ای که هم اکنون در کشور با آن مواجهیم ،مهاجرت استعداد های برتر دانش آموزی به خارج از کشور است به طوری که در گذشته مهاجرت دانشجویان ما عمدتا در دوره های تحصیلات تکمیلی اتفاق می افتاد، ولی با توجه به شواهدی که در دست داریم و گزارش هایی که از بعضی مدارسی که دانش آموزان نخبه در آن تحصیل می کنند، به دستمان رسیده ؛ متاسفانه میل به مهاجرت به خارج از کشور به رده های پایین تر رسیده است و امروز بسیاری از دانش آموزان ما ترجیح می دهند بعد از اتمام دوره متوسطه تحصیلات خود را در خارج از کشور ادامه دهند که این بسیار جای نگرانی دارد.

.

آینده مبهم شغلی عاملی مهم در مهاجرت استعدادهای برتر دانش آموزی

به عقیده اغلب صاحب نظران ؛ وجود جمعیت کثیر دانش آموختگان بدون کار در کشور با وجودهمه پیامد ها وتبعاتی که در پی دارد؛ این خبر را به جوانان در حال تحصیل در مقاطع پیش از دانشگاه انتقال یافته می کند که آینده شغلی مبهمی در انتظار آنان است و این آینده مبهم شغلی، می تواند عاملی مهم در مهاجرت استعدادهای برتر دانش آموزی تلقی شود .

حکیم زاده می گوید : متاسفانه آموزش هایی که در مدارس به دانش آموزان ما ارائه می شود ،چندان مهارت محور نیست و این عنوان باعث می شود که دانش آموزان ما چندان با مباحث کاربردی آشنایی نداشته و با مهارت های متفاوت بیگانه باشند که این عنوان دلواپس کننده ای هست. از سوی دیگر کثرت دانش آموختگان دانشگاهی که متاسفانه با بازار کار چندان مناسبی مواجه نیستند و گسترش دامنه بیکاری این افراد در کشور جهت دانش آموز ما ، تداعی کننده این مسئله است که ممکن است در آینده، اونیز نتواند نیاز شغلی خود را برطرف کند و این مسئله نیز به عنوان یکی از مباحث مهم به مهاجرت دانش آموزان دامن می زند .

مهاجرت مغزها به دانش آموزان رسید

وی تصریح می کند:بررسی ها از زیاد کردن روندمهاجرت دانش آموزان از کشور حاکی هست، مهاجرت استعداد های برتر ونخبه واقعیت انکار ناپذیری است که باید جهت آن چاره اندیشی کردو یکی از راهکار ها می تواند این عنوان باشد که آموزش های قبل از دانشگاه باید درهویت بخشی واحساس تعلق دانش آموزان به جامعه موثرعمل کند، در حالی که اکنون این طور نیست .

اخبار اجتماعی – خراسان

مهاجرت نخبگان ایرانی نه تنها معکوس نشده، بلکه ابعاد تازه تری پیدا کرده و آن هم سرایت این پدیده به مقطع دانش آموزی است که باعث گسترده شدن دایره خروج استعداد های

واژه های کلیدی: آموزش | مهاجرت | مهاجرت | سال آینده | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs