caverned خرمشهر کودکان نوجوانان شهرستان دزفول

caverned: خرمشهر کودکان نوجوانان شهرستان دزفول آبادان سالروز آزاد سازی خرمهر برنامه های کانون قصه گویی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی کسری درآمد نفت از منابع صندوق توسعه ملی تامین شد/ از بانک‌ها جهت بودجه وام نگرفتیم ، نوبخت

پایان سال 96 دیگر پول نداشتیم، ولی بعضی طرح‌های عمرانی باقی مانده بود، بنابراین سال 97 آنها از اولویت برخوردار شدند و فروردین و اردیبهشت اعتبار تخصیص یافت.

کسری درآمد نفت از منابع صندوق توسعه ملی تامین شد/ از بانک‌ها جهت بودجه وام نگرفتیم ، نوبخت

نوبخت: کسری درآمد نفت از منابع صندوق توسعه ملی تامین شد/ از بانک ها جهت بودجه وام نگرفتیم

عبارات مهم : صندوق

پایان سال 96 دیگر پول نداشتیم، ولی بعضی طرح های عمرانی باقی مانده بود، بنابراین سال 97 آنها از اولویت برخوردار شدند و فروردین و اردیبهشت اعتبار تخصیص یافت.

رئیس شرکت برنامه و بودجه گفت: جهت جبران کمبود درآمد نفت در بودجه سال ۹۶ با نظارت دستگاه های نظارتی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کردیم.

محمدباقر نوبخت در گفت وگو با فارس، در پاسخ به این پرسش که گفته می شود از تنخواه بودجه 97 جهت تسویه بدهی تنخواه دریافتی بودجه سال 96 استفاده شده است هست، اظهار داشت: مگر می شود این کار را کرد. این عنوان خلاف قانون است و چنین بحثی صحت ندارد.

کسری درآمد نفت از منابع صندوق توسعه ملی تامین شد/ از بانک‌ها جهت بودجه وام نگرفتیم ، نوبخت

رئیس شرکت برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه منابع عمومی در لایحه بودجه 96 بالغ بر 320 هزار میلیارد تومان بود، تصریح کرد: مجلس این منابع را بنا به اقتضائات به 346 هزار میلیارد تومان زیاد کردن داد و آنچه تا آخر سال محقق شد 320 هزار میلیارد تومان بود.

سخنگوی دولت تاکید کرد: بنابراین 26 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه 96 تحقق نیافت. ما با توجه به اینکه 346 هزار میلیارد تومان را در ردیف ها بین دستگاه ها تقسیم کردیم بعد یک بخش از مبالغی که تصویب شد، توانایی پرداخت نیافت. جهت اینکه با همین 320 هزار میلیارد تومان بیشترین بهره وری را داشته باشیم، طرح ها را به دو بخش تقسیم کردیم.

پایان سال 96 دیگر پول نداشتیم، ولی بعضی طرح‌های عمرانی باقی مانده بود، بنابراین سال 97 آنها از اولویت برخوردار شدند و فروردین و اردیبهشت اعتبار تخصیص یافت.

نوبخت افزود: آنهایی را که سال 96 باید پرداخت می شد مثل حقوق، مزایا، مستمری یا طرح هایی که سال 96 آخر می یافت، از این محل پرداخت شد.

رئیس شرکت برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه بعضی طرح های عمرانی و مباحث دیگر بودجه ای از سال 96 باقی ماند، تصریح کرد: جهت اینکه برطرف مسئله کنیم به طرح هایی که از قبل مانده بود و در اولویت امسال قرار داده شد و اعتبار به آن تخصیص دادیم.

به گفته نوبخت، آخر سال 96 دیگر پول نداشتیم، ولی بعضی طرح های عمرانی باقی مانده بود، بنابراین سال 97 آنها از اولویت برخوردار شدند و فروردین و اردیبهشت اعتبار تخصیص یافت.

کسری درآمد نفت از منابع صندوق توسعه ملی تامین شد/ از بانک‌ها جهت بودجه وام نگرفتیم ، نوبخت

وی تاکید کرد: امکان هزینه کرد یک ریال از منابع بودجه 97 جهت سال 96 با توجه به نظارت دستگاه های نظارتی وجود ندارد.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سؤال که شنیده شد، جهت جبران کسری بودجه سال 96 از بانک ها پول قرض گرفتید، بیان داشت: نه چنین عنوان صحت ندارد و درست نیست. در بند یک تبصره «ز» قانون بودجه 96 نوشته شده است اگر دولت از محل 106 هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی زیاد از آن درآمد کسب کرد به حساب ذخیره ارزی ببرد و اگر به این رقم نرسید می تواند، از منابع صندوق توسعه ملی تا همان رقم استفاده کند.

پایان سال 96 دیگر پول نداشتیم، ولی بعضی طرح‌های عمرانی باقی مانده بود، بنابراین سال 97 آنها از اولویت برخوردار شدند و فروردین و اردیبهشت اعتبار تخصیص یافت.

رئیس شرکت برنامه و بودجه کشور ادامه داد: در صندوق توسعه ملی حدود یک میلیارد دلار موجودی بود و بیش از 13 میلیارد دلار منابع وجود داشت. در این رابطه آنچه توانستیم استفاده کنیم، تلاش کردیم با هماهنگی مراجع نظارتی از این بند استفاده کنیم.

نوبخت تاکید کرد: نمی توانیم جهت بودجه از بانک ها تسهیلاتی را قرض بگیریم.

کسری درآمد نفت از منابع صندوق توسعه ملی تامین شد/ از بانک‌ها جهت بودجه وام نگرفتیم ، نوبخت

واژه های کلیدی: صندوق | منابع | بودجه 96 | استفاده | بودجه کشور | لایحه بودجه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs