caverned خرمشهر کودکان نوجوانان شهرستان دزفول

caverned: خرمشهر کودکان نوجوانان شهرستان دزفول آبادان سالروز آزاد سازی خرمهر برنامه های کانون قصه گویی

گت بلاگز اخبار بین الملل &quot/ را تحت نظر داریم ، همسران داعشی&quot، دادستانی کل آلمان

بحث حقوقی در آلمان بر سر زنانی که به سوریه و عراق رفته و به همسری اعضای داعش درآمده‌اند شروع شده است هست. دادستانی کل آلمان اعتقاد است که این افراد مجرمند ولی ی

&quot/ را تحت نظر داریم ، همسران داعشی&quot، دادستانی کل آلمان

دادستانی کل آلمان: "همسران داعشی" را تحت نظر داریم

عبارات مهم : آلمان

بحث حقوقی در آلمان بر سر زنانی که به سوریه و عراق رفته و به همسری اعضای داعش درآمده اند شروع شده است هست. دادستانی کل آلمان اعتقاد است که این افراد مجرمند ولی یادآور می شود که این پرسش حقوقی را باید دیوان عالی کشور روشن کند.

به گزارش ایسنا، پتر فرانک، دادستان کل آلمان قصد دارد راجع به آن عده از زنانی که به مناطق تحت سیطره گروه داعش رفته و از این جریان تروریستی پشتیبانی کرده اند، تحقیق کند. او می گوید: «تفاوتی وجود ندارد که یک مرد و یا یک زن، مسلحانه جهت گروه تروریستی داعش و یا یک گروه تروریستی دیگر جنگیده باشد.»

&quot/ را تحت نظر داریم ، همسران داعشی&quot، دادستانی کل آلمان

به نظر دادستان کل آلمان بایستی راجع به این پرسش حقوقی بحث شود. او براین باور است که یک زن هنگامی که به میل خود به عضویت یک گروه تروریستی خارجی در آمده، مرتکب جرم شده، مگر آن که مجبور به این کار شده است باشد.

منظور دادستانی آلمان، آن تعداد زنانی است که به مناطق تحت قلمرو داعش رفته و به همسری جنگجویان این گروه درآمده و از آنها صاحب فرزندانی شده است اند و با ایدئولوژی آنان فرزندان خود را تربیت کرده اند.

بحث حقوقی در آلمان بر سر زنانی که به سوریه و عراق رفته و به همسری اعضای داعش درآمده‌اند شروع شده است هست. دادستانی کل آلمان اعتقاد است که این افراد مجرمند ولی ی

به گزارش دویچه وله، دادستان کل آلمان می گوید، این زنان عضو گروه تروریستی محسوب می شوند لیکن گروه را از درون تقویت کرده اند. او در عین حال یادآوری می کند که دیوان عالی کشور باید در این زمینه اعلام نظر کند.

به گفته دادستان کل آلمان، در حال حاضر مقامات این کشور از اوضاع ۱۰ زن کسب اطلاع کرده اند که از آلمان به سوریه و عراق رفته اند و اکنون در عراق، شمال سوریه و یا در ترکیه زندانی هستند.

چند روز پیش، یک آلمانی مراکشی الاصل در عراق به جرم عضویت در گروه داعش به اعدام محکوم شد.

&quot/ را تحت نظر داریم ، همسران داعشی&quot، دادستانی کل آلمان

در مجموع از تعداد ۱۰۰۰ نفری که از آلمان به مناطق تحت قلمرو داعش رفته بودند، حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر کشته شده است و۳۰۰ نفر از آنان برگشته اند. از بقیه این افراد، یعنی حدود ۶۰۰ نفر هیچ اطلاعی در دست نیست.

بحث حقوقی در آلمان بر سر زنانی که به سوریه و عراق رفته و به همسری اعضای داعش درآمده‌اند شروع شده است هست. دادستانی کل آلمان اعتقاد است که این افراد مجرمند ولی ی

واژه های کلیدی: آلمان | سوریه | تروریستی | گروه تروریستی | گروه تروریستی داعش | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs