caverned خرمشهر کودکان نوجوانان شهرستان دزفول

caverned: خرمشهر کودکان نوجوانان شهرستان دزفول آبادان سالروز آزاد سازی خرمهر برنامه های کانون قصه گویی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی تصاویر + خانه‌هایی با کولرهای طبیعی

در ویتنام خانه‌هایی وجود دارد که ساکنان آنها سالهاست‌ با استفاده از گیاه های به صورت طبیعی محیط زندگی خود را خنک می‌کنند.

تصاویر + خانه‌هایی با کولرهای طبیعی

خانه هایی با کولرهای طبیعی+تصاویر

عبارات مهم : باغچه

در ویتنام منزل هایی وجود دارد که ساکنان آنها سالهاست با استفاده از گیاه های به صورت طبیعی محیط زندگی خود را خنک می کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس، مبتکر این طرح شرکتی ویتنامی موسوم به “ووترونگ انگیا” است که در زمینه طراحی داخلی منازل فعالیت می کند.

تصاویر + خانه‌هایی با کولرهای طبیعی

این شرکت در طرحی موسوم به “خانه ای جهت درختان” در فضای داخلی به صورتی از گیاه های متفاوت استفاده می کند که تهویه و خنک سازی محیط بوسیله گیاه های انجام شود.

این شرکت در طراحی داخلی منزل ها به گونه ای عمل می کند که گیاه های به صورت سپری در برابر جریان هوای گرم عمل کنند و مکان های پر رفت وآمدتر مانند اتاق نشیمن، غذاخوری و اتاق خواب در قسمت هایی طراحی می شوند که بیشترین میزان خنکی وجود دارد.

در ویتنام خانه‌هایی وجود دارد که ساکنان آنها سالهاست‌ با استفاده از گیاه های به صورت طبیعی محیط زندگی خود را خنک می‌کنند.

نکته قابل توجه در طراحی این شرکت تنظیم فشار هوای داخل منزل با محیط بیرون هست، به گونه ای که باعث کشیده شدن هوای بیرون به داخل منزل و تهویه همیشگی هوا می شود. این توانایی باعث می شود که نیازی به استفاده از سیستم های تهویه مطبوع نباشد.

شاید بااهمیت ترین دغدغه ای که در ذهن ایجاد می شود، مساله وجود رطوبت و شرجی شدن هوا باشد، ولی جای نگرانی نیست؛ لیکن متخصصان این شرکت گیاهانی را گزینش می کنند که هر لحظه رطوبت را در اوضاع مطلوب نگه می دارند و از شرجی شدن هوای منزل جلوگیری می کنند.

باغچه های پشت بامی این شرکت نیز طرفداران زیادی دارد و بسیاری از شهروندان از آنها به عنوان باغچه های سبزیجات استفاده می کنند.

تصاویر + خانه‌هایی با کولرهای طبیعی

در ویتنام خانه‌هایی وجود دارد که ساکنان آنها سالهاست‌ با استفاده از گیاه های به صورت طبیعی محیط زندگی خود را خنک می‌کنند.

تصاویر + خانه‌هایی با کولرهای طبیعی

واژه های کلیدی: باغچه | تهویه | رطوبت | طبیعی | طراحی | استفاده | فضای داخلی | طراحی داخلی

تصاویر + خانه‌هایی با کولرهای طبیعی

تصاویر + خانه‌هایی با کولرهای طبیعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs